30 Aralık 2014 Salı

Noel Baba’ya Nasıl Bakmak? Esra Ercan BilgiçTam Noel Baba meselesi üzerine yazmaya başlamıştım ki, medyada Noel Baba figürünün bolca yer almasının müsebbibi olarak laikliğe işaret eden, yılbaşı kutlamalarının “kutsanmaya” başlamasından şikayet ederken “Burası gâvur memleketi mi, Müslüman bir ülke mi?” diye soran bir yazı okudum[1] 

Günümüz Türkiye’sinde meselenin tüketim kültürünün kutsal mekanları olan AVM’lere , küresel kapitalizme, tüketim kültürüne vs. değinilmeden tartışılmasını hiç şaşırtıcı bulmadım. İlginç olan, aynı tartışmanın yaklaşık 80 yıldır devam ediyor olması. 20 Aralık 1936 tarihli Son Posta gazetesinde de benzer bir tartışmaya yer verilmiş. Son Posta’da eleştirilen belli ki laiklik değil, yazıda “züppelik” olarak tanımlanan Batıya özenme hali:

“Noel geliyor, fakat bundan bize ne? Noelin dini mahiyetinden haberi olmıyan bazı aileler o gece evlerinde ağaç dikip süslemeyi ve çocuklarına hediye almayı âdet edinmeye başladılar. Hıristiyan ilinin icap ettirdiği bu âdeti bize bilerek sokmak züppelik, bilmiyerek sokmak ta gaflettir. (…) Kimdir bu Noel Efendi? Yahut kimdir şu uzun ak sakallı ihtiyar? (Son Posta, 20 Aralık 1936)”

 Anlaşılan o ki Noel Baba figürü Cumhuriyet’in kurulduğu dönemden bugüne bu ülkede hep bir eleştiri konusu olagelmiş. Eleştirilerin farklı dönemlerde hangi bakış açısıyla yapıldığı ise bu toplumun temel sorunsallarını anlamak için ilginç tarihsel veriler sağlıyor bize. Oysa Noel Baba figürünün pek de öyle Hıristiyan gelenekleriyle filan bağlantısı yok.

İlk olarak Amerikalı karikatürist Thomas Nast’ın 1863 yılında çizdiği ve seküler motifler taşıyan Noel Baba figürünün,1930’da Coca Cola firmasının reklam kampanyası için adapte edildiği ve popülerleştirildiği biliniyor. Detaylı bilgi Okan Nalçacı’nın yazısından edinilebilir. Bu adaptasyon sürecinde Coca Cola’nın marka rengi olan kırmızı beyaz kullanılıyor ve tüketicilerde geleneksellik algısı yaratabilmek için figür dinselleştiriliyor. Yaratılan Noel Baba mitinin ardında yatan amaç, 1929’daki Büyük Buhran’dan kaynaklanan toplumsal ümitsizliğin tüketiciler nezdinde aşılmasını sağlamak.

 Liverpool John Moores Universitesi’nden Ian Stronach’ın Anthropology Today dergisinde yayınlanan “ Towards a Theory of Santa”(2011) başlıklı makalesinde değindiği gibi, aslında Noel Baba figürü, içinde pek çok ikili karşıtlığı bir arada barındıran bir tüketim kültürü hayaleti. Buna göre Noel Baba miti hem seküler, hem dinsel; taşıdıkları hem meta, hem armağan; temsil ettikleri hem kutsal, hem dindışı; hem maddi, hem manevi. İşte bütün bu karşıtlıkların biraradalığından doğan Noel Baba figürü, kapitalizm ile tüketim kültürünün meşrulaştırılması ve sürdürülmesi için ideolojik bir değer üretim mekanizması olarak işlev görüyor.

Noel Baba mitini anlamak için, bu figür üzerinden ne tür anlamların, kimler tarafından, hangi amaçlarla ve kimlerin çıkarı doğrultusunda dolaşıma sokulduğunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu soruları Althusser’in izinden giderek sorduğumda, Noel Baba üzerinden günlük yaşam pratiklerine sirayet eden, bir takım ritüeller ve gelenekler yaratılması suretiyle bağlanmamız istenen toplumsal düzenin kapitalizm ve tüketim kültürü olduğu sonucuna varıyorum.

[1] Yusuf Kaplan, 29 Aralık, Yeni Şafak

12 Mart 2014 Çarşamba

HEPİMİZ BERKİN'İN DE ANNESİYİZ ARTIK

Berkin’in de annesiyim bundan böyle. Hepimiz Berkin’in de annesiyiz artık. Çocuklarımızın yüzüne bakarken giden çocuğumuzun yüzü hep gözümüzün önünde duracak. Daha donuk bakacak gözlerimiz. Daha tedirgin, daha ürkek…

Giden çocuğumuzu aklımıza getirmeden sarılamayacağız çocuklarımıza. İçimiz daha çok titreyerek öpüp koklayacağız oğullarımızı, kızlarımızı. Gelip içimize oturan acı içimizde kök salacak. Çaresiz, bu ömürlük acıyla yaşamayı öğreneceğiz.

Gülüp oynamanın çocuklarımızın hakkı olduğunu bildiğimizden onlarla birlikte biz de gülüp oynayacağız, evet. Ama yüzümüz gülerken içimiz hep burulacak bundan böyle. “Giden çocuğumuz da şimdi burada bizimle gülüp oynasaydı" diye geçireceğiz içimizden, her güldüğümüzde.

Giden oğlumuzu geri getiremeyeceğimizi bildiğimizden, geride kalan oğullarımız, kızlarımız gitmesin diye uğraşacağız. Acının böylesini bir daha yaşamayalım diye gözümüzden sakınacağız çocuklarımızı.

Bakkala ekmek almaya gittiklerinde aklımız çıkacak, yüreğimiz oynayacak. Yaşadığımız kentlerin sokakları, caddeleri hep tekinsiz görünecek gözümüze. Bir güvercin tedirginliği kök salacak içimizde. Tedirginliğimizin kökleri kaynayacak acımızın köklerine.

“Tıpkı bir güvercin gibi olacağız artık... Onun kadar sağımıza solumuza, önümüze arkamıza göz takmış gibi olacağız. Başımız onunki kadar hareketli... Ve anında dönecek denli de süratli.”*

“Kendimizi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde” göreceğiz, ama “bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz” diyemeyeceğiz. “Bu ülkede insanlar çocuklara dokunmaz” diyemediğimiz gibi. Artık hep ürkek olmaktan hiç özgür olamayacağız.

Bu acı, bu tedirginlik, bu ürkeklik ne kadar hepimizinse duyduğumuz öfke de o kadar hepimizin olacak. Oğlumuzun canını alanlar yargılansınlar, hesap versinler isteyeceğiz. İşimiz gücümüz adalet aramak olacak bundan böyle. Adalet bulamadıkça öfkemiz hiç dinmeyecek.

*Hrant Dink (2007), Ruh Halimin Güvercin Tedirginliği